Kroppen tilpasser seg raskt nye utfordringer, noe som gjør at dersom man løper samme runden hver uke i samme tempo, skjer det lite. All fremgang skjer derfor gjennom balansert, planlagt og overvåket progresjon. Økning i belastning, mengde eller varighet gir, sammen med rett mengde hvile, fremgang og nye nivåer.